Ábyrgð skólans

Ábyrgð skólans miklu meiri

Það er ekki lengur nemandinn sem þarf að sanna að skólinn hafi ekki gripið til nægjanlegra aðgerða hafi nemandinn verið lagður í einelti. Í Svíþjóð eru lög í smíðum sem snúa dæminu við: Skólinn verður að geta sýnt fram á að allt hafi verið gert sem mögulegt var til að ráða fram úr vandanum eða…

Aukin ábyrgð skóla

Utbildningsdepartementet U 2003:10 Skolansvarsutredningen Pressmeddelande 2004-04-26 Mer information Bertil Bengtsson, före detta justitieråd och professor, telefon 08-405 19 23 Monica Sylvan, sekreterare, telefon 08-405 26 52 Utredning vill skärpa skolans ansvar för kränkning av elever En ny lag om förbud mot kränkning av elever. Det föreslår Skolansvarsutredningen i betänkandet Skolans ansvar för kränkningar av elever…

Skólinn á bekk sakamanna

Dagens Huvudledare När en fråga om mobbning hamnat i domstol är alla redan förlorare. Ändå bör lagen skärpas, dels för att göra skolans ansvar tydligare, dels för att understryka att ingen elev ska behöva acceptera en skolvardag präglad av våld. Skolan på de anklagades bänk ; Man kan alltid invända mot straffåtgärder att den som…

Olweus á suður og austurlandi

Góðir fundir á Suður- og Austurlandi

Framkvæmdastjóri og verkefnisstjórar eineltisverkefnisins hefur haldið fleiri fundi með fulltrúum grunnskólanna sem sótt hafa um að hefja eineltisáætlun næsta skólaár. Í síðustu viku var fjölmennur fundur í grunnskólanum á Breiðdalsvík með skólastjórnendum af Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði, Breiðdalsvík og Djúpavogi. Í fyrradag var fundað í Vallaskóla á Selfossi, en þangað streymdi skólafólk úr Þorlákshöfn, Hveragerði, af Ljósafossi,…

Um upphafið…

Målbevisste tiltak mot mobbing – på grunnlag av Dan Olweus’ system (IS) 20.01.2002 I årene 1998-2000 gjennomførte Islands Pedagogiske Institutt (RUM) to undersøkelser av mobbing på vegne av undervisningsdepartementet. Undersøkelsene gikk på omfang og grunnlag for mobbing og hvilke muligheter skolene hadde for tiltak mot problemet mobbing. Undervisningsdepartementet inviterte til et seminar om mobbing i…

Breiðdalsvík

Fundað með nýjum skólum á Austurlandi

Fundir með skólastjórnendum þeirra skóla sem sótt hafa um að vera með í Olweusarverkefninu gegn einelti skólaárin 2004-2006 standa yfir. Þegar hefur afar góð kynning verið á Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, en 15 skólar í Reykjavík sækja um að vera með. Á fimmtudag 25. mars verður fundað á Breiðdalsvík með skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skóla af suðurfjörðunum,…

Sameiginleg yfirlýsing 24 samtaka í Danmörku – gegn einelti o.fl.

– Dårlig trivsel og mobbing er et av de aller største undervisningsmiljøproblemene i Danmark i dag Dansk satsning mot mobbing Representanter fra 24 danske organisasjoner undertegnet i dag en felles trivselserklæring. Erklæringen markerer startskuddet til et nasjonalt samarbeid som skal øke trivselen og motvirke mobbing på alle landet grunnskoler. De 24 organisasjonene som står bak…

Olweusaráætlunin kynnt á menntaráðstefnunni

Það er við hæfi að kynna Olweusaráætlunina gegn einelti hér á stærstu ráðstefnu sem haldin hefur verið á Norðurlöndum um menntarannsóknir. Olweusaráætlunin er enda stærsta símenntunarverkefni í grunnskólum á Íslandi. Eineltisáætlunin hefur sérstakan bás og hafa fjölmargir kynnt sér verkefni okkar. Hér eru átta hundruð þátttakendur og hægt er að kynnast 550 mismunandi verkefnum sem…

Olweus i Island

Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing i 45 grunnskoler (IS) NordSpes november 2003 24.11.2003 Tiltaksprogrammet er et av de mest omfattende videreutdanningsprosjekter i Island. Tiltaksprogrammet er en systematisk plan for to skoleår, og målet er å forebygge mobbing i grunnskoler, å etablere skolekultur og klassefølelse hvor mobbing ikke kan utvikle seg og hvor man jobber systematisk med…

The Olweus Programme: Anti-bullying Project in Iceland, 2002-2004

This project builds on the theories and research of Professor Dan Olweus, who directs the Research Centre for Health Promotion (Hemil Centre) in Bergen, Norway. In its main aspects, the “Olweus Programme” is constructed according to a few key rules confirmed by studies. Bullying is violence; it should not be looked on as a “disagreement”…