Erlent

Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing i 45 grunnskoler (IS) NordSpes november 2003 24.11.2003 Tiltaksprogrammet er et av de mest omfattende videreutdanningsprosjekter i Island.

Tiltaksprogrammet er en systematisk plan for to skoleår, og målet er å forebygge mobbing i grunnskoler, å etablere skolekultur og klassefølelse hvor mobbing ikke kan utvikle seg og hvor man jobber systematisk med mobbesaker.
Undervisningsdepartementets nettpublikasjon nr. 12 forteller, at Olweus’ tiltaksprogram er et forebyggende prosjekt som blirt utført av undervisningsdepartementet, Islands kommuneforbund, Islandsk lærerforbund, forbundet Hjem og skole og med særlig støtte fra Islands Lærerhøyskole.

Tiltaksprogrammet er en systematisk plan for to skoleår og målet er å forebygge mobbing i grunnskoler. Alle skolenes ansatte og repsentanter fra idrettsforeninger og andre møtes regelmessig i to år for å presentere materialet. Alle skolens representanter drøfter disse alvorlige sakene og behander dem på samme måte. Alle skolens elever skal kunne være trygge, og foreldrene skal føle at skolen behandler eventuelle mobbesaker på en bestemt og sakkyndig måte.

Olweus-tiltaksprogram i 45 grunnskoler på Island og flere vil delta høsten 2004
Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing på Island begynte formelt høsten 2002 med 43 grunnskolers deltakelse. To skoler har nå meldt seg til og derfor er deltakerskolene nå 45, dvs. knapt en fjerdedel av alle islandske grunnskoler. Det er omkring 13 tusen elever i deltakerskolene, dvs. knapt en tredjedel av alle grunnskoleelever i landet. Tiltaksprogrammet mot mobbing er det mest omfattende videreutdanningsprosjekt på Island, i skoleåret 2003-2004 deltar omkring 1400 lærere og omkring 600 ansatte ved skolens støttetjenester.

Flere skoler har meldt sin interesse når den neste skolegruppen begynner sitt arbeid i mobbeprogrammet, og man tar sikte på at i begynnelsen av skoleåret høsten 2004 kan omkring 40 flere grunnskoler delta. Hvis man forutsetter at de skolene som allerede er i programmet vil fortsette å arbeide på grunnlag av tiltaksprogrammet mot mobbing, kan vi forvente at omkring halvparten av alle grunnskoleelever på Island vil delta i Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing i begynnelsen av skoleåret høsten 2004.

Mobbing reduseres med opp til 50%
Dan Olweus, som tiltaksprogrammet er oppkalt etter, er professor ved Universitetet i Bergen. Tiltaksprogrammet bygger på hans teorier og er blitt implementert mange steder. Den norske regeringen tilbyr f.eks. alle norske skoler å delta i programmet. Det er bevist at mobbing reduseres med opp til 50% i de skolene som implementerer tiltaksprogrammet i Norge. Vandalisme reduseres også og barna har det bedre på skolen.
Det finnes videre opplysninger om Dan Olweus og hans system på nettsiden til Universitetet i Bergen, www.forebygging.no

En brosjyre til alle foreldre i deltakerskolene
En særlig foreldrebrosjyre ble i oktober distribuert til alle foreldre til barn i de skolene som deltar i mobbeprosjektet. Brosjyrens forfatter er professor Dan Olweus.
Brosjyren er oversatt fra norsk og delvis lokalisert til islandske forhold. Den er en del av det studiemateriale som blir benyttet i Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing.

Opplysninger om programmet gir: Þorlákur H. Helgason, admionistrende direktør på Island, thorlakur@khi.is men mere utførlige opplysninger om programmet finnes på undervisningsdepartementets nettside, www.menntamalaraduneyti.is.

Kilde: Undervisningsdepartementets nettpublikasjon nr. 12.

Norska vefsíðan: http://skolenettet.ls.no/imaker?id=161197&malgruppe=0&trinn=0&omr=47632&mal=nyhet