Olweus i Island

Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing i 45 grunnskoler (IS) NordSpes november 2003 24.11.2003 Tiltaksprogrammet er et av de mest omfattende videreutdanningsprosjekter i Island. Tiltaksprogrammet er en systematisk plan for to skoleår, og målet er å forebygge mobbing i grunnskoler, å etablere skolekultur og klassefølelse hvor mobbing ikke kan utvikle seg og hvor man jobber systematisk med…

The Olweus Programme: Anti-bullying Project in Iceland, 2002-2004

This project builds on the theories and research of Professor Dan Olweus, who directs the Research Centre for Health Promotion (Hemil Centre) in Bergen, Norway. In its main aspects, the “Olweus Programme” is constructed according to a few key rules confirmed by studies. Bullying is violence; it should not be looked on as a “disagreement”…

Hversu mörgum hefur hann bjargað?

Gir mot til de motløse Han har verken vært mobbeoffer eller mobber. Likevel har han brukt store deler av livet på å forstå fenomenet mobbing. Dan Olweus’ forskning gir oppmuntring og hjelp til mange av dem som opplever skolen som et sammenhengende mareritt. Gir mot til de motløse Han har verken vært mobbeoffer eller mobber.…