Erlent

– Dårlig trivsel og mobbing er et av de aller største undervisningsmiljøproblemene i Danmark i dag

Dansk satsning mot mobbing

Representanter fra 24 danske organisasjoner undertegnet i dag en felles trivselserklæring. Erklæringen markerer startskuddet til et nasjonalt samarbeid som skal øke trivselen og motvirke mobbing på alle landet grunnskoler.

De 24 organisasjonene som står bak erklæringen representerer til sammen alle hovedaktørene på grunnskoleområdet, og det er første gang et slikt formelt samarbeid mellom elevers, læreres, skolelederes, pedagogers, foreldres og politikeres organisasjoner finner sted. Formålet med samarbeidet er å forsterke og koordinere eksisterende og fremtidige tiltak mot mobbing, i første omgang ved hjelp av kunnskapsdeling og utveksling av erfaringer.
– Mange steder i landet blir det gjort en stor innsats for å komme mobbingen til livs, sier Helle Stenbro fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, en av organisasjonene som tok initiativet til trivselserklæringen.
– Tallene viser at andelen elever i grunnskolen som blir mobbet, er redusert til 11 prosent de siste årene. Dessverre gjelder ikke denne positive nedgangen for de barna som mobbes daglig. Derfor er det behov for at det arbeides målrettet med å bekjempe og forebygge mobbing.
Ved å underskrive trivselserklæringen forplikter organisasjonene seg blant annet til å orientere og ajourføre hverandre om relevante tiltak på området og til å se egne tiltak som en del av den samlede innsatsen mot mobbing. I tillegg forventes det at samarbeidet vil føre til nye, konkrete tiltak som vil prege utviklingen på trivselsområdet også i fremtiden.
– Dårlig trivsel og mobbing er et av de aller største undervisningsmiljøproblemene i Danmark i dag, sier Stenbro. – Nå går vi forhåpentligvis en ny tid i møte!