Erlent

Målbevisste tiltak mot mobbing – på grunnlag av Dan Olweus’ system (IS)
20.01.2002

I årene 1998-2000 gjennomførte Islands Pedagogiske Institutt (RUM) to undersøkelser av mobbing på vegne av undervisningsdepartementet. Undersøkelsene gikk på omfang og grunnlag for mobbing og hvilke muligheter skolene hadde for tiltak mot problemet mobbing.

Undervisningsdepartementet inviterte til et seminar om mobbing i oktober 2001, hvor man diskuterte idéer om målbevisste tiltak mot mobbing. Seminariets hovedforedragsholder var Dan Olweus, professor ved universitetet i Bergen. Han har utført omfattende undersøkelser på mobbing i Norge, skrevet et stort antall vitenskapelige avhandlinger og presentert en målbevisst plan om informasjon og tiltak på grunnlag av sin forskning. Hans teorier har fått en fortjent internasjonalt oppmerksomhet, bl.a. i USA.

Som følge av de tidligere nevnte undersøkelsene til RUM ble det utpekt en arbeidsgruppe omkring mobbing i grunnskolen. Arbeidsgruppen ble utpekt av grunnskolens samarbeidsutvalg med representanter fra undervisningsdepartementet, Kommuneforbundet og lærernes og skolestyrernes foreninger. Arbeidsgruppen fikk den oppgaven å presentere forslag til en felles handlingsprogram i grunnskolen om tiltak i tilfelle mobbing blir oppdaget. Et af gruppens forslag var å holde seminar om mobbing, bl.a. for å presentere Dan Olweus’ idéer med det som hensikt, at man kunne benytte hans system i tiltak mot mobbing i Island.

På seminariet diskuterte man bl.a. foreldrenes ansvar og man la også vekt på felles ansvar og samarbeid mellom hjem og skole. Det ble presisert, at med Mønsterplanan fra 1999 ble faget sosial kompetanse obligatorisk i grunnskolens 4. – 10. klasse. Det ble understreket at skolen er elevenes arbeidsplass hvor en dyrebar oppdragelse finner sted. Med faget sosial kompetanse får skolene mulighet for å behandle de emner som har med elevenes befinnende og livskvalitet, deriblant mobbing.

Man bestemte seg for å fortsette med arbeidet fra seminariet og utarbeide en handlingsplan på grunnlag av Dan Olweus’ teorier, og man forventer at den kan føres ut i livet neste skoleår. Det dreier seg om et samarbeidsprosjekt mellom Kommuneforbundet og undervisningsdepartementet.

Sjá http://www.nordspes.org/