Rekinn úr skóla eftir að hafa lagt kennara í einelti.

Elev bortvist efter lærermobning En elev er blevet bortvist, efter at han over en længere periode stod i spidsen for grovkornet mobning af en af sine lærere. Den bortviste elev går i 7. klasse på Søbakkeskolen i Handest syd for Hobro og har i længere tid mobbet sin lærer groft, skriver Nordjyske Stiftstidende. Sagen begyndte…

Meiri hreyfingu

Nå blir det mer gym på skolen Neste skoleår får Oslo-elevene på de fire første klassetrinnene én gymtime mer i uken. Viktig steg i riktig retning i kampen mot overvekt, fastslår forsker. Hvert tiende barn i Oslo er overvektig, kunne Aftenposten Aften fortelle i går. Dr.scient. Lena Klasson Heggebø, en av forskerne bak tallene, maner…

Gir mot til de motløse

Han har verken vært mobbeoffer eller mobber. Likevel har han brukt store deler av livet på å forstå fenomenet mobbing. Dan Olweus’ forskning gir oppmuntring og hjelp til mange av dem som opplever skolen som et sammenhengende mareritt. Forskning må få sosiale konsekvenser. Det har Olweus alltid vært opptatt av, og det har han i…

Aukin ábyrgð skóla

Utbildningsdepartementet U 2003:10 Skolansvarsutredningen Pressmeddelande 2004-04-26 Mer information Bertil Bengtsson, före detta justitieråd och professor, telefon 08-405 19 23 Monica Sylvan, sekreterare, telefon 08-405 26 52 Utredning vill skärpa skolans ansvar för kränkning av elever En ny lag om förbud mot kränkning av elever. Det föreslår Skolansvarsutredningen i betänkandet Skolans ansvar för kränkningar av elever…

Skólinn á bekk sakamanna

Dagens Huvudledare När en fråga om mobbning hamnat i domstol är alla redan förlorare. Ändå bör lagen skärpas, dels för att göra skolans ansvar tydligare, dels för att understryka att ingen elev ska behöva acceptera en skolvardag präglad av våld. Skolan på de anklagades bänk ; Man kan alltid invända mot straffåtgärder att den som…

Um upphafið…

Målbevisste tiltak mot mobbing – på grunnlag av Dan Olweus’ system (IS) 20.01.2002 I årene 1998-2000 gjennomførte Islands Pedagogiske Institutt (RUM) to undersøkelser av mobbing på vegne av undervisningsdepartementet. Undersøkelsene gikk på omfang og grunnlag for mobbing og hvilke muligheter skolene hadde for tiltak mot problemet mobbing. Undervisningsdepartementet inviterte til et seminar om mobbing i…

Sameiginleg yfirlýsing 24 samtaka í Danmörku – gegn einelti o.fl.

– Dårlig trivsel og mobbing er et av de aller største undervisningsmiljøproblemene i Danmark i dag Dansk satsning mot mobbing Representanter fra 24 danske organisasjoner undertegnet i dag en felles trivselserklæring. Erklæringen markerer startskuddet til et nasjonalt samarbeid som skal øke trivselen og motvirke mobbing på alle landet grunnskoler. De 24 organisasjonene som står bak…

Olweus i Island

Olweus’ tiltaksprogram mot mobbing i 45 grunnskoler (IS) NordSpes november 2003 24.11.2003 Tiltaksprogrammet er et av de mest omfattende videreutdanningsprosjekter i Island. Tiltaksprogrammet er en systematisk plan for to skoleår, og målet er å forebygge mobbing i grunnskoler, å etablere skolekultur og klassefølelse hvor mobbing ikke kan utvikle seg og hvor man jobber systematisk med…

The Olweus Programme: Anti-bullying Project in Iceland, 2002-2004

This project builds on the theories and research of Professor Dan Olweus, who directs the Research Centre for Health Promotion (Hemil Centre) in Bergen, Norway. In its main aspects, the “Olweus Programme” is constructed according to a few key rules confirmed by studies. Bullying is violence; it should not be looked on as a “disagreement”…

Hversu mörgum hefur hann bjargað?

Gir mot til de motløse Han har verken vært mobbeoffer eller mobber. Likevel har han brukt store deler av livet på å forstå fenomenet mobbing. Dan Olweus’ forskning gir oppmuntring og hjelp til mange av dem som opplever skolen som et sammenhengende mareritt. Gir mot til de motløse Han har verken vært mobbeoffer eller mobber.…