Erlent

Nå blir det mer gym på skolen

Neste skoleår får Oslo-elevene på de fire første klassetrinnene én gymtime mer i uken. Viktig steg i riktig retning i kampen mot overvekt, fastslår forsker.

Hvert tiende barn i Oslo er overvektig, kunne Aftenposten Aften fortelle i går. Dr.scient. Lena Klasson Heggebø, en av forskerne bak tallene, maner til økt aktivitet i skolen.
– All nyere forskning tyder på at barn får det bedre når de er i fysisk aktivitet. Det blir mindre mobbing, de får bedre konsentrasjon og de utvikler både fysiske og psykiske evner – så lenge aktiviteten skjer på barnas premisser og er lekepreget, forteller hun.

I går vedtok bystyret at Oslos elever i 1. til 4. klasse, i dag har de to timer, skal få tre timer gym i uken. Det gleder Klasson Heggebø:

– Ideelt sett burde man hatt en times aktivitet på skolen hver eneste dag. Å ha ett kilo eller to for mye spiller ikke stor rolle så lenge man er i god fysisk form, men overvekt fører til livsstilssykdommer som vi dør av. Utfordringen er å finne dem som står i fare for å utvikle slike sykdommer og motivere dem til å aktivisere seg. Derfor er skolen et bra sted å ha aktivitet, for der finner vi alle barn, sier hun.

De siste undersøkelsene fra Stockholm viser at cirka 20 prosent av barna der er definert som overvektige, og det har vært en kraftig utvikling i vekten de siste to årene. I Oslo regnes ti prosent av 15-åringene og 13 prosent av niåringene som overvektige.

– Vi kan regne med den samme økningen her som i Stockholm dersom vi ikke iverksetter forebyggende tiltak så fort som mulig. Å øke antall obligatoriske aktivitetstimer er et stort skritt i riktig retning, understreker Klasson Heggebø.

Fra talerstolen i bystyresalen i går understreket Fr.p.s Tonje Larssen hvor viktig det er med fysisk aktivitet i skolen.

– Barn kjøres hit og dit og sitter mye foran PC og TV. Hadde det vært opp til meg ville jeg lagt fotball og all annen idrett inn i skolen slik man ser det i utlandet, sa hun.

Leder av kultur- og utdanningskomitéen Kari Pahle (sv) understreker at vedtaket om en ekstra gymtime må følges opp.

– Nå må kommunen sørge for å gi et ordentlig utvalg av aktiviteter å velge mellom. Kommunen bør skjerpe seg og få Tøyenbadet opp og stå, sier hun. – Dessuten bør vi ha bedre helseoppfølging på skolen. Jeg tror det er behov for å sjekke vekt, høyde, syn og hørsel på alle elever jevnlig.I grunnskolen blir det fra neste år 22 timer i uken, eller 3344 timer i året (38 ukers skoleår). Oslo kommune har i tillegg 11 timer ekstra i uken (418 timer i året) fordelt på 1.-4. klasse. Fire av disse timene skal brukes til fysisk aktivitet; en time pr. klassetrinn i uken. Seks av disse timene skal brukes til styrking av norsk, matte og engelsk. En av timene skal brukes til kulturtime.
Når det blir mer gym i skolen,kuttes det i de “frie timene” som skolene i dag selv kan bestemme over. De brukes stort sett til å dele klassen i mindre grupper og ha tettere undervisning. Aftenposten Aften fortsetter serien om oppvekst i storbyen. Har du tips om saker vi bør ta opp, send oss e-post til christine.engh@aftenposten no.