Fréttir

Niðurstöður rannsókna Olweusarhópsins í Bergen í Noregi benda til þess að hnefaleikar og aðrar bardagaíþróttir séu gróðrarstía óæskilegrar hegðunar. Strákar sem æfðu reglulega á rannsóknartímanum sem var tvö ár voru mun ofbeldisfyllri og sýndu andfélagslega hegðun umfram þá sem ekki æfðu. Hjá strákum sem byrjuðu að æfa þessar íþróttir jókst ofbeldishegðun og hjá strákum sem hættu að æfa dró úr þessum einkennum. Dan Olweus segir í samtali við umsjónarmann olweus.is að það sé ekki íþróttirnar sem slíkar sem auki á óeðlilega hegðun heldur þau viðhorf sem ríki. Strákarnir eigi að ná sér niður á öðrum “Mjúkir” menn eigi ekki upp á pallborðið. Sjá nánar á http://www.uib.no/psyfa/hemil/mobbing.

Sjá nánar á vefsiðu Hemilsetrisins í Noregi:, en hér ein forsíðufrétta norskra fjölmiðla frá því í morgun, Bergens Tidende:

Kamp- og styrkesport skaper voldelige gutter

Unge gutter som trener kamp- eller styrkesport har mye større risiko for å utvikle voldelig og antisosial atferd enn andre gutter, viser en oppsiktsvekkende forskningsrapport fra Bergen.

– BOKSINGEN REDDET MEG: Trener i Bergen Atletklunn, Richard Kiwanuka var foreldreløs flyktning fra Uganda. Gjennom boksetrening i BAK fikk han et nytt liv.

Boksing og kickboksing, bryting, vektløfting, karate, Tae Kwon Do og judo er populært blant mange unge. Men nå viser forskning fra Olweus-gruppen ved Universitetet i Bergen at disse miljøene kan være drivhus for uønsket atferd.

Risikoen for at en gutt mellom tretten og femten år er blant de mest voldelige eller antisosiale guttene i sin aldersgruppe er 400 prosent høyere, dersom han trener kamp- eller styrkesport.

– Effektene av kamp- og styrkesport er sterke og gir all grunn til bekymring, sier professor Dan Olweus og seniorforsker Inger Endresen til BT.

I to år har forskerne fulgt nær 480 gutter i Bergen mellom elleve og tretten år. Voldelig og antisosial atferd er målt med spørsmål om egen atferd – for eksempel om de har startet slagsmål, skadet noen med våpen i slåsskamp, begått hærverk, tyveri, skulket skolen, m.m.

Helt vanlige gutter
Noen av guttene i undersøkelsen trente kampsport i hele perioden, mens andre aldri har deltatt. Resten enten begynte eller sluttet å trene underveis.

Her er noen av konklusjonene:

Guttene som trente kamp- eller styrkesport i hele toårsperioden hadde betydelig høyere nivå av voldelig og antisosial atferd enn de som aldri deltok.

Guttene som begynte å trene underveis viste en markant økning i voldelig og antisosial atferd over tid.

Guttene som sluttet å trene underveis viste en reduksjon i voldelig og antisosial atferd.

Undersøkelsen gir for øvrig ikke noe belegg for å hevde at de som søker seg til slike sportsgrener er spesielt voldelige eller antisosiale i utgangspunktet. Tvert imot ser de ut til å være helt vanlige gutter.

– Antisosial atferd begynner å utvikle seg for alvor i 12-14-årsalderen. Derfor er det ekstra bekymringsfullt om ungdom i denne aldersgruppen blir stimulert til slik atferd som gjerne kan feste seg, sier Olweus til BT.

Macho»-kultur
Gutter som bare drev med de orientalske kampsportene karate, Tae Kwon Doe og judo hadde ikke den samme negative utviklingen. Men seksti prosent av dem som drev med slike kampsporter, deltok også i annen kamp- eller styrkesport, og for denne gruppen ble resultatene like bekymringsfulle.

En «macho»-kultur med forakt for svakhet i klubbmiljøene kan sannsynligvis forklare noen av funnene i undersøkelsen, mener forskerne.

– I tillegg til at de unge tilegner seg kampteknikker, er holdningene i miljøet av stor betydning. Hvis det å være tøff, aggressiv og fysisk sterk blir rost og oppmuntret i klubben, kan dette være med på å fremelske disse egenskapene hos de unge, sier Olweus og Endresen.

– Slike egenskaper og ferdigheter kan siden lett bli brukt i sammenhenger der de ikke hører hjemme.

– Må rydde opp
Forskerne etterlyser nå en skikkelig opprydning i kamp- og styrkesportmiljøene.

– Også organisasjonene må komme på banen og rydde opp, sier Olweus og Endresen til BT.

– Hva bør bekymrete foreldre som leser dette gjøre?

– Være klar over faren, og følge med på hva som skjer. Foreldre bør ikke bare sende barnet av gårde og krysse fingrene, men bli kjent med klubben, sikre seg at trenerne er godt nok kvalifisert og selv bli med på trening, mener forskerne.

– Det kan selvfølgelig også være et tips å pense barna inn på andre sportsgrener. I undersøkelsen vår er det ikke funnet liknende negative tendenser for fotball eller friidrett, for eksempel.

Det har vært lite fokus på mulige negative effekter av kamp- og styrkesport i tidligere forskning, og Olweus-gruppen regner med at resultatene fra forskningsprosjektet kommer til å vekke en viss oppsikt internasjonalt.

Rapporten skal publiseres i det velrenommerte tidsskriftet «Journal of Child Psychology and Psychiatry» i mai, men kan inntil videre leses på http://www.uib.no/psyfa/hemil/mobbing