Erlent

Haft eftir prófessor við háskólann í Norður Dakóta. – Væri ég betri tölfræðingur hefði ég getað reiknað út hversu mörgum lífum Dan Olweus hefur bjargað.

Indiansk heder til mobbe-forskeren
Hvis jeg hadde vært en bedre statistiker, kunne jeg regnet ut hvor mange liv han har reddet! sa professor og dekanus ved Universitetet i Nord Dakota, John Hoover. Den han talte om, var en forsker fra Bergen, professor Dan Olweus ved HEMIL-senteret.

Utskriftsvennlig versjon
Tips en venn om denne saken

Publisert: 09. nov. 2000, 11:27
Oppdatert: 25. jun. 2001, 21:57

KJARTAN RØDLAND
kjartan.rodland@bergens-tidende.no

Det er lang vei fra de bratte fjellsidene i Voss der Kyllikki og Dan Olweus har bodd de siste 20 årene, til Black Hills i Sør Dakota i USA. Det er heller ikke hver dag at en forsker fra Bergen får en pris oppkalt etter den legendariske indianerhøvdingen Crazy Horse, «The Spirit of Crazy Horse Award».

Prisvinnerne opp gjennom årene har kommet fra mange deler av verden, og inkluderer blant annet ambassadør George McGovern, demokraten som var motkandidat til Richard Nixon ved «Watergate-valget» i 1972.

Ånden er den samme
Men avstanden er likevel ikke så stor. Et motto for den virksomhet som er knyttet til Black Hills, er å bringe oppmuntring til de nedtrykte, «courage to the discouraged», og det var professor John Hoover som foreslo Dan Olweus som en av de tre som fikk årets pris. «Gudfaderen for all mobbeforskning i verden», sa professor Hoover, som selv har publisert omfattende arbeider nettopp gjennom den organisasjonen som stod bak prisen, «Reclaiming Youth International», en organisasjon som arbeider med barns vilkår på et utall områder, fra væpnede ungdomsbander til barnearbeid og altså mobbing og forfølgelse av barn.

Kjernen i nasjonal satsing
Professor Olweus´ anti-mobbeprogram er i bruk i en rekke land verden over, og det er bare noen måneder siden dette programmet – som det eneste – le anbefalt brukt i norske skoler uten nærmere evaluering eller tilpasninger.

I forslaget til statsbudsjett for neste år har for øvrig Regjeringen satt av 15 millioner kroner til oppfølging av den nye Handlingsplanen mot barne- og ungdomskriminalitet (fordelt på Barne- og familiedepartementet Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Justisdepartementet).

Den delen som omfatter mobbing, bygger på forskningen ved HEMIL-senteret, og dette «Olweus-programmet» skal etter departementets forslag bli tilbudt så mange skoler som mulig.

Black Hills i Sør Dakota er et ganske enestående fenomen. Dette er området der indianerne under høvdingen Crazy Horse samlet seg til kamp mot den hvite dominansen av deres land, og det var her general Custer ble drept. Selv ble Crazy Horse tatt til fange i 1877 og drept under fluktforsøk.

Siouxindianerne hedrer ham som sin fremste førerskikkelse, og i hele sitt liv arbeidet den polsk-amerikanske billedhogger Korczak Ziolkowski, som hadde vært assistent da profilene til fire amerikanske presidenter ble hogget inn i Mount Rushmore, med å omskape en fjelltopp til en kolossal rytterstatue som forestiller Crazy Horse. Dette monumentalverket nærmer seg nå fullføring, etter mer enn femti års arbeid.

Ett av ti amerikanske programmer
Det eksisterer altså en forbindelse mellom forskningsmiljøet som Olweus har skapt ved HEMIL-senteret og de amerikanske indianernes kamp for å gjenskape sin egen historie ved Black Hills. Enten problemene finnes ved norske skoler eller i amerikanske indianerreservater, er tankegangen den samme, å gi oppmuntring og mot til de undertrykte.

Men det er også flere forbindelser. Det amerikanske justisdepartementets avdeling for ungdomskriminalitet og kriminalitetsforebygging har i flere år støttet innføring av Olweus-programmet som ett av ti «modellprogram» om skal brukes i arbeidet med å motvirke vold og annen antisosial atferd blant barn og unge i USA. Programmet er det eneste som er hentet utenfor USA, og det er valgt etter at mer enn 500 voldsforebyggende tiltaksprogrammer har vært kritisk gjennomgått.

Professor Hoover kom over en bok som Dan Olweus publiserte tidlig på 1970-tallet, da han arbeidet med problemer knyttet til aggresjon og mobbing i svenske skoler. Det var dette arbeidet Olweus tok med seg da han omtrent på samme tid ble professor ved Universitetet i Bergen.

Studien fra 1970 fikk professoren ved Universitetet i Nord Dakota til å legge til side det han holdt på med, en doktoravhandling som han selv kalte det kjedeligste dokument i det engelske språks historie -og kaste seg over mobbeforskningen i stedet.

Underlig nok hadde de to forskerne aldri møtt hverandre før under prisutdelingen. Det gav meg en sjanse til å få oppfylt et ønske jeg alltid hadde hatt! sa amerikaneren.

Hva får man når man blir tildelt en pris til ære for ånden fra Crazy Horse? Underlig nok blir man ikke et slags indianerhøvding med fjærprakt til anklene. Til gjengjeld får man med hjem vakker indiansk brukskunst. Pluss et minne for livet!