Erlent

Kamp mot mobbing gir bedre miljø på skolene

Skolene som deltar i det såkalte Olweus-prosjektet mot mobbing melder om svært gode resultater etter bare ett års prøving. Barna på Tåsen skole synes miljøet er blitt klart bedre.
OLA HENMO

På rett vei. – Statsministeren vil bli kvitt all mobbing, noe som er helt umulig. Men her hos oss har vi iallfall fått det bedre enn før. Nå synes ikke lenger noen at mobbing er tøft. Alle synes det er kjempeteit, sier elevrådsleder Marte Olborg.

– Så lenge det finnes liv vil det finnes mobbing. Men vi har jobbet så mye med temaet at vi er blitt mye mer på vakt og flinkere til å gripe inn. I fjor var det noen barn som ikke ville gå på skolen. Det vil de nå, tilføyer hennes nestleder August Karlseng – mens resten av skolens syvendeklassinger leker fornøyd på snøhaugen bak dem.

Tåsen er en av 14 barneskoler i Oslo som ble med i Olweus-prosjektet for et drøyt år siden. Det var lurt av dem, mener programmets skaper, professor Dan Olweus ved Universitetet i Bergen.

Kraftig nedgang
– På disse skolene er andelen elever som mobbes sunket fra 12,6 til 8,1 prosent. Andelen elever som mobber har gått ned fra 5,2 til 2,5 prosent, redegjør han etter å ha analysert 1900 elevers svar på spørreundersøkelser i november 2002 og november 2003.

Minst like tilfreds er han over at programmet nå gjør suksess også utenfor Norge.

– Siden høsten 2002 har 42 islandske skoler med til sammen 7600 elever arbeidet etter våre prinsipper. Nå viser en kartlegging at andelen elever som mobbes, har gått ned fra 10,1 til 6,6 prosent.

Rektor Eva Kjøge på Tåsen mener å ha hatt god bruk for Olweus-programmet det siste året.

– Det er et godt og forskningsbasert verktøy som inneholder mye kunnskap. Men vi satser parallelt på flere andre tiltak. Vi deltar blant annet i et prosjekt som heter Positivt skolemiljø, der vi gjennom musikalske og estetiske aktiviteter forsøker å skape en god skolehverdag, forteller hun.

OPPSKRIFT MOT MOBBING
Olweus-prosjektet bygger på fire grunnleggende prinsipper for endring av aggressiv, antisosial atferd. Det gjelder å skape et skolemiljø som kjennetegnes av:
1) Varme, positiv interesse og engasjement fra de voksne.
2) Klare og faste grenser mot aggressiv atferd.
3) Bruk av ikke-fiendtlige, negative konsekvenser ved uakseptabel atferd.
4) Tydelige autoritative voksne som også kan fungere som gode rollemodeller.

Rockeverksted
Blant annet har skolekoret gjenoppstått, det drives rockeverksted og 50 elever jobber nå på spreng med musikalen “Isrosen” som handler om mobbing. Moro for elevene. Men uten varig effekt, tror Olweus:

– Ifølge forskningen har programmer for økt sosial kompetanse liten og bare kortvarig effekt.

– Det holder kanskje med Olweus-programmet?

– Ja, egentlig. Og systematisk satsing på verdens best utprøvde tiltaksprogram mot mobbing skaper også en bedre holdning til både lærere og skolearbeid. Selvfølgelig er det fint å satse på sosial kompetanse også, men det er ikke nok til å endre problemadferd.

Overbevisende tall til tross: Rektor Kjøge har ikke tenkt til å droppe musikalen. Hun tror det aller viktigste er å erkjenne at kamp mot mobbing er en tidkrevende prosess, der hver enkelt elev må bevisstgjøres og veiledes.

– Dropper man det, blir alt bare staffasje uansett, slår hun fast.