Fréttir

Dagens Nyheter greinir frá því á forsíðu netútgáfu sinnar í dag að Ísland sé fyrirmynd baráttunnar gegn einelti. Þar og í Noregi hafi árangur verið umtalsverður. Að beiðni sænska þingins (Riksdagen) sendi framkvæmdastjóri Olweusarverkefnisns á Íslandi greinargerð um aðgerðaráætlunina á Íslandi til þingsins. Hægfara flokkurinn (Moderaterna) í Svíþjóð óskaði eftir henni og það er í hana sem vitnað er til marks um markvissa vinnu gegn einelti. Talsmaður minnihlutans í Stokkhólmi vísar til góðs árangur á Íslandi og vill taka upp Olweusarkerfið einnig í Svíþjóð. Tíundi hver nemandi í Stokkhólmi segist lifa við stöðugt óöryggi og þar af 3% sem segist vera oft lagður/lögð í einelti. Endurskoðendur borgarinnar segja aðgerðir gegn einelti allsendis ófullnægjandi í Stokkhólmi.

… Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid minskat mobbningen med upp till 50 procent, säger Mikael Söderlund, som även är moderaternas talesman i skolfrågor.

Var tionde elev i Stockholm otrygg
Upp emot var tionde elev känner sig otrygg i skolan. Tre av hundra elever berättar att de ofta blir mobbade. I praktiken innebär det att flera tusen elever kränks i Stockholms skolor.

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid minskat mobbningen med upp till 50 procent, säger Mikael Söderlund, som även är moderaternas talesman i skolfrågor.

Det visar en rapport som kommunens revisorer offentliggör i dag.

I undersökningen säger många elever att de vuxna i skolan sällan eller aldrig märker om elever behandlar varandra illa. Nedsättande sexuella glåpord är mycket vanliga.

Trots att de granskade skolorna anstränger sig för att arbeta målmedvetet mot mobbning finns mycket kvar att göra, konstaterar Stockholms revisorer.

De anser att dagens styrdokument; Skolplan och Strategi för elevhälsa inte är tillräckligt tydliga när det gäller att ta avstånd från mobbning och kränkningar. Revisorerna efterlyser ett samlat grepp från staden centralt i dessa frågor.

Oppositionsborgarrådet Mikael Söderlund (m) skriver i ett pressmeddelande att han vill införa nolltolerans mot mobbning. Varje incident ska möta en omedelbar och tydlig reaktion från de vuxna på skolan.

Han hänvisar också till framgångsrika utländska projekt.

I våra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort tid minskat mobbningen med upp till 50 procent, säger Mikael Söderlund, som även är moderaternas talesman i skolfrågor.