Fréttir

Sænska þingið samþykkti í morgun að framvegis verði nemum í kennaranámi kenndar aðgerðaráætlanir til að koma í veg fyrir einelti og hvernig glíma eigi við eineltið. Hægri flokkurinn í Svíþjóð hefur áður flutt tillögu um aðgerðir gegn einelti í anda aðgerðaráætlunar Olweusar sem framkvæmdar eru á Íslandi og hafa óskað eftir því að fá frekari upplýsingar um framvindu verkefnisins á Íslandi. Er ljóst að fyrirmynd Svía er ekki síst góður árangur á Íslandi. Fréttin er úr Dagens Nyheter.

Mobbning blir ämne för lärarstudent
Studenter på lärarutbildningarna ska i fortsättningen få lära sig konflikthantering och hur mobbning kan förhindras och hanteras.

Riksdagen fattade beslutet i dag då de borgerliga partierna och miljöpartiet bildade majoritet mot socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Hittills har hanteringen av mobbning inte ingått som en formell del av utbildningen. Men majoriteten anser att det är viktigt att studenterna får ta del av vetenskapliga metoder för att hantera mobbning eftersom de en dag kommer att få hantera sådana fall. Därför ska momentet införas som en del av examensordningen för lärarhögskolorna.

“Skolans styrdokument är tydliga om att mobbning inte skall förekomma, men staten har likväl inte gjort nog för att stärka lärarnas befogenheter och kompetens på området. Hälften av lärarstudenterna säger att de inte fått utbildning i konflikthantering, vilket är särskilt anmärkningsvärt mot bakgrund av de senaste årens omfattande debatt om mobbning och våld i skolan”, säger riksdagsledamot Sten Tolgfors (m) i ett pressmeddelande.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet ville avslå förslaget och i stället avvakta Högskoleverkets pågående granskning av lärarutbildning. Dessutom anser de att högskolorna bör ha ansvaret för den närmare utformningen av utbildningen.