Verkefnastjóri er fræðilegur ráðgjafi í Olweusaráætluninni.

Í Olweusaráætluninni er stuðst við mikilvæg atriði. Þau mynda grunn að mati okkar hverju sinni:
1) Umræðuhópar – sem í eru starfsmenn skólans – koma saman fjórum sinnum eða oftar á skólaárinu. Lagt er á ráðin og lagt mat á starf okkar gegn einelti, fyrir bættum brag og um vinnuna framundan.

2) Nýir starfsmenn eru fræddir sérstaklega og leiddir inn í starfið með kerfisbundnum hætti.

3) Eineltiskönnun er lögð fyrir nemendur í 5.-10. bekk á hverju ári. 

4) Niðurstöður eineltiskönnunarinnar eru greindar ítarlega og með hliðsjón af þeim er eftirlitskerfið (gæslan) og aðrir þættir endurskoðaðir.

5) Bekkjarreglur eru í heiðri hafðar og virkar í daglegu starfi kennara og annars starfsfólks.

6) Bekkjarfundur er fastur liður í stundaskrá nemenda. Umsjónarkennarar halda bekkjarfundi – og mikill kostur að aðrir starfsmenn geri slíkt hið sama.

7) Fjallað er um einelti í nemenda- og foreldrafundum.

8) Á sérstökum bekkjarfundum með foreldrum og í foreldrasamtölum er gerð grein fyrir forvarnarvinnu skólans og um lausnarmiðaða vinnu í eineltismálum.

9) Starfsfólk skólans er vel að sér í aðgerðarráætlun skólans til lausnar í eineltismálum (vinnuferlum eineltismála)  og fylgir samræmdum reglum um vinnslu þeirra.

Gætum að hverju og einu barni í skólanum.

Vinnum saman.

Bkv. Þorlákur