Erlent

Lärarstudenter dåligt rustade för arbete mot mobbning

Från: Eva Gustavfsson

Tre av fyra lärarstuderande tycker inte att utbildningen förbereder dem tillräckligt för att jobba med mobbning. Kopplingen mellan teori och praktik är inte alltid så synlig på lärarutbildningen. Det gäller att skaffa sig ett sätt att hantera konflikter när de kommer ut och de verktygen har de inte. En verklighet som också visar sig i den enkät gjord av Lärarförbundet bland 2 000 lärarstuderande på landets samtliga lärarutbildningar. Resultatet visar att:
– 17 procent upplever att de behandlats kränkande av någon lärare.
– 26 procent (30 procent av de som går på den nya lärarutbildningen) instämmer “lite” eller “inte alls” i påståendet att utbildningen ger dem ämneskunskaper som gör dem väl förberedda för sitt yrke.
– 75 procent (bland de som studerar till grundskollärare i årskurs 4 till 9 är det 85 procent) tycker inte de får tillräckliga kunskaper i hur de skall hantera mobbning och konfliktlösning.
– Framför allt de studenter som närmar sig examen kommer till oss på kåren och undrar: vad skall jag göra när jag kommer ut, hur skall jag kunna ta hand om bråkiga trettonåringar, berättar Christofer Danielson, vice ordförande i utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet.
Han är för kårens räkning utbildningsbevakare och har framför allt tittat på den nya lärarutbildningens allmänna program. Det Christofer Danielson efterlyser är kunskap kring nyckelord som mobbning, små konflikter, stora konflikter, etnicitet, mångfald, samlevnad, värdegrund, kommunikation. Den nya lärarutbildningen, som nästa termin går in på sin tredje termin, utformas av varje lärosäte för sig. För Göteborgs universitet är fakulteterna med Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, den sammanhållande länken som har ansvaret.