Kennaranemar illa undirbúnir …

Lärarstudenter dåligt rustade för arbete mot mobbning Från: Eva Gustavfsson Tre av fyra lärarstuderande tycker inte att utbildningen förbereder dem tillräckligt för att jobba med mobbning. Kopplingen mellan teori och praktik är inte alltid så synlig på lärarutbildningen. Det gäller att skaffa sig ett sätt att hantera konflikter när de kommer ut och de verktygen…