Árangurinn er líka frábær

Árangurinn er líka frábær

Olweusaráætlunin gegn einelti skipar ákveðinn sess meðal verkefna sem beitt er gegn andfélagslegri hegðun og fyrir bættum skólabrag. Olweusaráætlunin er heildstæð og nær til allra kima skólasamfélagsins. Hún hefur það í sér sem rannsóknir segja nauðsynlegt eigi að ná árangri; kallar alla til kerfisbundinna verka, starfsmenn skóla, nemendur og forráðamenn nemenda. Þá teygir hún anga sinna til samfélagsins í kring, til grenndarsamfélagsins eftir mætti. Á hverju ári er tekin ærlegur púls í skólasamfélagsinu með ýtalegri könnun (réttara að kalla hana rannsókn). Leitast er við með könnuninni að draga upp mynd af skólasamfélaginu eins og nemendur leggja mat á.

Olweusaráætlunin leggur áherslu á að það sé fyrst og fremst á ábyrgð hinna fullorðnu að árangur náist. Hinir fullorðnu í skóla og á heimili mynda  þá umgjörð sem nauðsynleg er. Að skólabragur og bekkjarandi styðji og styrki nemendur og skapi þeim öryggi. Bekkjarfundirnir eru trúnaðarfundir umsjónarkennara með nemendum sínum. Í bekknum er hægt að taka sem fyrst á eineltistilhneigingum og öðru óæskilegu atferli áður en það er orðið mikið að vöxtum. Þá eru nemendur æfðir í að setja sig í spor annarra og efla með þeim samkennd og samhug. Bekkjarfundi á að halda einu sinni í viku og þeir eiga að vera í stundaskrá nemenda. Mælt er með því að umsjónarkennari haldi bekkjafund í fyrsta sinni þegar hann/hún hefur áttað sig á því landið liggur í bekknum; að kennarinn getið “lesið” bekkinn.