Allir mikilvægustu þættirnir eru í Olweusaráætluninni!

Eineltisáætlanir þurfa að ná inn í alla anga skólasamfélagsins. Til skólans, heimila og grenndarsamfélagsins. Hér er vitnað í úttekt á eineltisáætlunum. Eigi þær að bera árangur þurfa mikilvægir þættir að vera til staðar:   The most important program elements that were associated with a decrease in bullying were parent training/meetings, improved playground supervision, disciplinary methods,…