Dan Olweus og Helge Bergesen

FORNØYD PROFESSOR: Professor Dan Olweus (til venstre) er oppriktig glad for at Regjeringens satsing på å redusere mobbing i norsk skole, nytter. Her sammen med Helge Ole Bergesen fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Foto: HUGO BERGSAKER